Polski Ład a pracownia projektowa

Od nowego roku w życie wszedł Polski Ład, wprowadzający uniwersalne zmiany w prawie podatkowym dla wszystkich rodzajów działalności. W wyjaśnieniu zagadnień związanych z zaistniałymi zmianami, a zwłaszcza w kontekście branży architektury i projektowania wnętrz wsparcia udzielił mi Grzegorz Hatala, doradca podatkowy oraz adwokat, znany także z Instagrama jako @pan_od_podatkow. Grzegorz był również moim gościem na wtorkowym webinarze dotyczącym modyfikacji w prawie podatkowym wynikającym z wprowadzenia Polskiego Ładu. 

NAGRANIE WEBINARU “POLSKI ŁAD A PRACOWNIA PROJEKTOWA” DOSTĘPNE JEST TUTAJ:

Jak zwykle w przypadku zmian tego typu, przyprawiły one o przysłowiowy ból głowy przedsiębiorców, ponieważ interpretacja wielu przepisów wciąż jest nie do końca jednoznaczna, jednak w niniejszym artykule postaram się przedstawić najbardziej interesujące nas zmiany w kontekście prowadzenia działalności związanej z projektowaniem wnętrz.

Co zmienił Polski Ład?

Przede wszystkim zmianie uległ sposób rozliczania składki zdrowotnej dla działalności gospodarczej każdego rodzaju. Dotychczas, składka ta w 2021 wynosiła 381,81 zł (obliczana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z sektora przedsiębiorstw z ubiegłego roku) i była wartością stałą, niezależną od wysokości miesięcznych zarobków. Przeciwieństwem tej zasady był sposób rozliczania składki zdrowotnej od umowy o pracę, gdzie jej stawka zawsze zależała od wysokości płacy. Do tej pory przedsiębiorcy posiadali możliwość odliczenia od podatku 75% wartości składki zdrowotnej, czego przywilej utracili wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane opłacać składkę zdrowotną według nowych zasad, które nakazują obliczać ją w sposób procentowy, w zależności od wysokości uzyskanych przychodów oraz sposobu rozliczania podatku (co szczegółowo wyjaśnię w dalszej części artykułu). Wysokość opłacanej składki społecznej jest identyczna bez względu na przyjętą formę opodatkowania.

Bardzo istotna zmiana dotyczy także progów podatkowych oraz zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł w skali roku (dla podatników rozliczających się według zasad ogólnych), co daje nam kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 5100 zł. W związku z tymi zmianami, każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w dowolnej formie, nie tylko tę jednoosobową, powinien przeanalizować dotychczasowy sposób rozliczania się i zweryfikować jego adekwatność w kontekście wprowadzonych w prawie zmian.

Przede wszystkim likwidacji ulega możliwość rozliczania się za pomocą karty podatkowej. Z tej metody będą mogły korzystać wyłącznie osoby, które wybrały ją w latach ubiegłych, ponieważ nie będzie ona dostępna dla nowych przedsiębiorców bądź osób zmieniających sposób opodatkowania.

Jaki sposób opodatkowania wybrać prowadząc pracownię projektowania wnętrz?

W zależności od wysokości przychodu w skali roku, każdy przedsiębiorca musi dokonać wyboru pomiędzy rozliczaniem podatku na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym oraz ryczałtem.

Rozliczanie się z podatku na zasadach ogólnych będzie korzystne dla osób uzyskujących dochód do 120 tys. rocznie (dotychczas 85 tys. zł), co oznacza opodatkowanie w wysokości 17%. Niestety, jeśli dochody przekroczą powyższą sumę to należny do zapłaty podatek wzrośnie aż do… 32%. Dla osób rozliczających się na niniejszych zasadach składka zdrowotna wyniesie 9% liczone od uzyskanego w danym miesiącu dochodu. W związku z brakiem możliwości odliczenia jej od podatku, oznacza to wyższą kwotę do zapłaty, osiągającą ostatecznie 26% oraz 41 % procent (w zależności od wysokości dochodów). Ze względu na spore różnice pomiędzy procentową wysokością podatku do zapłacenia, przed wyborem tego sposobu rozliczania, należy realistycznie oszacować dochód z własnej działalności w nadchodzącym roku. Rozliczając się na zasadach ogólnych można skorzystać z tzw. „ulgi dla klasy średniej” o której zasadach piszę w dalszej części artykułu.

Podatek rozliczany w sposób liniowy pozostaje bez zmian i ma wartość stałą w wysokości 19% miesięcznego dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania). Dotychczasowym atutem tego sposobu rozliczania była stała wysokość procentowa podatku, korzystna zwłaszcza przy przekroczeniu przez dochód kwoty 85 tys. zł w skali roku. Przy obecnym podwyższeniu tego progu do 120 tys., korzystniej będzie rozliczyć podatek w sposób ryczałtowy. W przypadku podatku liniowego, przedsiębiorcy zobowiązani będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9% (dotychczas wynosiła 9%). Rozliczanie podatku w sposób liniowy będzie korzystne dla osób uzyskujących dochód z zakresu 120 do 400 tys. zł rocznie przy wysokich kosztach uzyskania dochodu (co rzadko ma miejsce w branży projektowania wnętrz). Wadą tego sposobu, jest między innymi brak możliwości rozliczenia się wraz z małżonkiem oraz skorzystania z kwoty wolnej od podatku. Należy również mieć na uwadze, iż nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z możliwości rozliczania podatku w sposób liniowy.

Trzecią dostępną możliwością jest tzw. ryczałt ewidencjonowany, będący uproszczoną formą podatku dochodowego. Ustalany jest on w sposób procentowy na podstawie rodzaju prowadzonej działalności i oferowanych usług, w zakresie od 2% do 17% uzyskanego przychodu. Zróżnicowane stawki procentowe podatku oznaczają, że w zależności od rodzaju wykonywanej usługi, zapłacimy adekwatny dla niej podatek. Dotychczas, wybór ryczałtu opłacał się wyłącznie w sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodu były niskie. W świetle obecnych zmian, ryczałt będzie najkorzystniejszym wyborem również w przypadku zarobków powyżej 120 tys. zł, zwłaszcza jeśli posiadamy obciążenia finansowe w postaci wynajmu lokalu, leasingu bądź cyklicznie opłacanej licencji na specjalistyczne oprogramowanie. Osoby rozliczające się na ryczałt zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% liczoną na podstawie przeciętnych przychodów (po uwzględnieniu przysługujących odliczeń) w skali roku, które podzielono na trzy progi: do 60 tys. (60% średniego wynagrodzenia – ok. 307 zł miesięcznie), pomiędzy 60 a 300 tys. zł (100% średniego wynagrodzenia – ok. 511 zł miesięcznie) oraz powyżej 300 tys. zł (180% średniego wynagrodzenia – ok. 920 zł miesięcznie). Jedynym warunkiem skorzystania z ryczałtu jest nie przekroczenie 2 mln euro przychodów w ubiegłym roku. W kontekście ryczałtu czeka nas miła niespodzianka, ponieważ usługi inżynieryjne, architektoniczne a także z zakresu specjalistycznego projektowania zostały opodatkowane niższą stawką procentową w wysokości 14% (poprzednio 17%). W kwestii pozostałych wykonywanych usług, warto dokładnie sprawdzić pod które oprocentowanie podlegają, co zostało wyszczególnione w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Artykuł 12 dostępny do wglądu TUTAJ). W sytuacji gdy niniejsza ustawa w pełni nie wyjaśnia naszych wątpliwości do wysokości opodatkowania świadczonych przez nas usług, możemy skorzystać z interpretacji indywidualnej organu podatkowego.

Przy zarobkach powyżej 300 – 400 tys. zł w skali roku warto rozważyć spółkę komandytową bądź spółkę komandytowo-akcyjną, zwłaszcza jeśli chcemy prowadzić działalność we współudziale z innymi osobami. Ze względu na dostępne opcje odliczeń, dochód można oprocentować na wysokości 17% oraz opłacać składkę zdrowotną o stałej wysokości 510 zł. Zwolnieni będziemy także z płacenia daniny solidarnościowej.

Kto może skorzystać z „ulgi dla klasy średniej”?

Kolejną zmianą jest wprowadzenie tzw. „ulgi dla klasy średniej”, która z założenia ma zniwelować niekorzystne zmiany wynikające ze zlikwidowania możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Ulga ta, może zostać zastosowana wyłącznie przez osoby rozliczające podatek na zasadach ogólnych, w sytuacji gdy roczny przychód mieści się w przedziale od 68 tys. zł do 133 tys. zł brutto. W ramach niniejszej ulgi, od dochodu odliczana będzie pewna kwota, której wysokość będzie zależała od rocznych przychodów (oddzielnie liczona dla zakresu 68 tys. do 102 tys. zł oraz powyżej 102 tys. do 133 tys. zł). Skorzystać z tej ulgi mogą także małżeństwa rozliczające się wspólnie.

Warto pamiętać, że jeśli nie jesteśmy pewni wysokości podatku jaki powinniśmy rozliczać w stosunku do rodzaju świadczonych przez nas usług bądź wysokości składki zdrowotnej, warto zwrócić się do odpowiedniego organu z wnioskiem o interpretację indywidualną. Dzięki niej możemy otrzymać pisemne potwierdzenie lub zaprzeczenie zasadności wybranego sposobu rozliczania. Uzyskana w taki sposób indywidualna interpretacja danego urzędu, pozwoli nam uniknąć w przyszłości ewentualnych nieprzyjemności i kosztów związanych z błędnym rozliczaniem się z konkretnych podatków.

Reasumując, wybór rodzaju opodatkowania definitywnie zależy od dwóch czynników: wysokości dochodów/przychodów w skali roku oraz rodzaju świadczonych przez nas usług. Ciekawa jestem czy w związku z wprowadzeniem Nowego Ładu zdecydujecie się na zmianę dotychczasowego sposobu rozliczania się, a jeśli tak to co dokładnie skłoni Was do danej decyzji. Dajcie znać, jak zmiany w prawie podatkowym wpłyną na Waszą działalność projektową, a także czy będą oddziaływać na ceny oferowanych usług. Czekam na Wasze spostrzeżenia w związku ze zmianami w prawie podatkowym a prowadzeniem pracowni projektowej.

Wszystkich zainteresowanych indywidualnym doradztwem podatkowym oraz interpretacją sposobu rozliczania podatków w kontekście zmian jakie zaszły w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, zapraszam do kontaktu z kancelarią Hatala & Storto.

Dołącz do najpopularniejszego newslettera w branży i zaprojektuj swój sukces!

Dołącz do najpopularniejszego newslettera w branży i zaprojektuj swój sukces!

Nazywam się Iza Gemzała i wspieram architektów oraz projektantów wnętrz w rozwoju ich pracowni.

Od 2008 roku projektuję wnętrza. Prowadzę własną pracownię „Prosty Plan” oraz grupę „ArchitektPRO. Zaprojektuj swój sukces” na Facebooku. 

Integruję branżę wnętrzarską, pomagam młodym architektom w początkach działalności, bez ogródek piszę o blaskach i cieniach tego zawodu. Kocham polski dizajn, ludzi z pasją oraz nietypowe i trudne przestrzenie do zaprojektowania. Wierzę, że dzięki wzajemnej motywacji, rozwojowi, stałemu poszukiwaniu i doskonaleniu jesteśmy w stanie tworzyć nie tylko piękne, lecz także funkcjonalne projekty oraz budować nasze biznesy bez niepotrzebnego stresu. Jestem tu po to, aby Ci w tym pomóc :)

Potrzebujesz więcej inspiracji?

Dołącz do odbiorców naszego newslettera! Gwarantujemy solidną dawkę wiedzy oraz zaproszenia na darmowe spotkania online z Izą Gemzałą i ekspertami ArchitektPRO!

.
Kontakt

Masz pytania? Napisz!
    Przydatne linki

    Wspieramy architektów i projektantów wnętrz w rozwoju. Szkolenia prowadzone przez ekspertów branży wnętrzarskiej, merytoryczne eBooki, podcasty i materiały wideo.

    Copyright Architekt PRO | project design SHABLON

    Twoje zakupy
    Brak produktów w koszyku!